Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 13, 2016


-Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2017, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, như vậy chỉ còn hơn 9 tháng để hoàn thành mục tiêu.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

thủ tục cấp sổ đỏ, cấp sổ đỏ qua mạng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội đã có nhiều cải tiến tích cực trong việc cấp sổ đỏ cho người dân.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”. Phân công, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tại mỗi cơ quan, đơn vị phân công rõ cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện, quy định trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; xác định vị trí việc làm, quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình xử lý công việc.

Xây dựng mô hình tổ chức “cấp Giấy chứng nhận một cấp” thực sự tinh gọn, khoa học, hiệu quả. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương thực hiện đưa một số công đoạn điều chỉnh, bổ sung GCN lên mạng, tiến tới thực hiện cấp GCN qua mạng thông tin trên địa bàn toàn Thành phố.

Mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. "Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên", Chỉ thị nêu rõ.

Thành ủy Hà Nội cũng giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Cán sự UBND TP, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các quận huyện những nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, giám sát theo chuyên đề, đôn đốc, tuyên truyền, vận động,... đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công tác quan trọng này.

Trao đổi với VietNamNet về việc thực hiện việc cấp sổ đỏ qua mạng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, Sở đang từng bước thực hiện vấn đề này. Theo ông Nghĩa, điều này phải được thực hiện từng bước chứ không thể tiến hành nhanh ngay trước mắt. “Đó là giải pháp trước mắt nhưng cũng là lâu dài thực hiện cần sự đồng bộ. Nếu bây giờ thực hiện nhanh giải pháp trước mắt nhưng lại ảnh hưởng đến lâu dài trong công tác quản lý thì không ổn. Làm đến đâu chắc đến đấy đảm bảo tính bền vững” – ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trên thực tế, Hà Nội đã có nhiều cải tiến tích cực hoàn thành mục tiêu trong 9 tháng tới. Thực hiện chỉ đạo của TP thời gian qua tổ công tác liên ngành đã trực tiếp làm việc tại 27 quận huyện thị xã để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc cấp sổ đỏ. Tính đến ngày 20/6/2016, Hà Nội đã cấp được gần 1.500.000 thửa đất, căn hộ. Trong đó theo thống kê bước đầu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư đạt 89,9%, đạt tỷ lệ 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

Hồng Khanh

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts