Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, August 5, 2014

Có ít nhất 6 chính sách mới về thị trường bất động sản có hiệu lực từ tháng 8/2014 kỳ vọng sẽ khơi thông những điểm nghẽn đang gây khó cho hoạt động đầu tư bất động sản.
>>> Thị trường nhà đất hồ chí minh
Sáu liều 'doping' cho thị trường bất động sản
Sáu liều 'doping' cho thị trường bất động sản
Cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa
Theo Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu có lý do khách quan mà không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất.

Việc chuyển nhượng phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án.

Áp mức phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Theo Thông tư 75/2014/TT-BTC số phí thẩm tra phải nộp được xác định theo công thức sau: Số phí thẩm tra phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu

Trong đó, chi phí xây dựng là chi phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. Mức thu được quy định tại các Phụ lục kèm theo Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư 75 cũng quy định chi tiết việc xác định số phí trong một số trường hợp như: Công trình có chi phí xây dựng nằm giữa các chi phí xây dựng đã quy định mức thu cụ thể trong Biểu mức phí (ban hành kèm theo Thông tư); Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Cơ quan thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra.

Được phép bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Từ ngày 2/8, cho phép doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh.

Với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20%; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%.

Kết thúc năm tài chính, doanh thu bình quân của các tháng trước trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8.

Sẽ đánh giá đất đai theo định kỳ Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai theo định kỳ.

Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế-xã hội (cấp vùng) bao gồm các hoạt động như: Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; quan trắc giám sát tài nguyên đất; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

Việc điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm các hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương.

Các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai nêu trên phải được thực hiện định kỳ hoặc thực hiện đột xuất theo nhiệm vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014. Nhiều dự án được miễn giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng tài nguyên và môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục. Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014 và bãi bỏ Thông tư số 117/2014/TT-BTC, Thông tư số 70/2006/TT-BTC, Thông tư số 93/2011/TT-BTC .

Sẽ miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính cũng đã có Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC, Thông tư số 141/2007/TT-BTC và Thông tư số 94/2011/TT-BTC .

Theo Bizlive

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts