Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, August 12, 2014

Nhà đất Long An hiện có 577 hầm đất với tổng diện tích 1.468,76 ha, trong đó 123 hầm được UBND tỉnh cấp phép khai thác với diện tích 773,75 ha; 87 hầm được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sang loại đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 33,27 ha; 367 hầm không phép với diện tích 661,74 ha.            


Đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, đến nay, Sở đã hoàn thành rà soát, tổng hợp, phân loại toàn bộ các hầm đất trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp với UBND 10 huyện, thị xã có hầm đất để đóng cửa mỏ và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê khai thác, sử dụng hiệu quả các hầm đất kết thúc khai thác do UBND tỉnh cấp phép.

Sở cũng đã giao UBND các huyện, thị xã thành lập đoàn thanh tra để xem xét chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hầm đất không phép; thực hiện cho thuê dài hạn và giá thuê thấp nhất để tổ chức, cá nhân thuê có điều kiện lập hàng rào bảo vệ ngay khi bắt đầu thuê; khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác hoặc tổ chức, cá nhân đang giữ giấy tờ làm thủ tục thuê hầm đất.

Cụ thể, đối với 123 hầm đất được UBND tỉnh cấp phép khai thác, Sở đề nghị UBND tỉnh thu hồi 04 giấy phép khai thác trong 07 hầm chưa khai thác, bàn giao địa phương quản lý 24 hầm và lập thủ tục đóng cửa mỏ 17 hầm trong 98 hầm kết thúc khai thác…; đối với 87 hầm được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sang loại đất nuôi trồng thủy sản, UBND các huyện giao đoàn thanh tra liên ngành đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể; đối với 367 hầm không phép, UBND huyện Tân Hưng hoàn thành chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao hầm đất cho UBND cấp xã quản lý 49/51 hầm đất, diện tích 145,12 ha; UBND thị xã Kiến Tường và các huyện còn lại giao đoàn thanh tra liên ngành đề xuất xử lý từng trường hợp cụ thể.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An tiếp tục kiểm tra, tổ chức đóng cửa mỏ, xử lý các hầm đất đã kết thúc khai thác nhưng chưa đóng mỏ, bàn giao cho địa phương quản lý các hầm đất đã kết thúc khai thác, phối hợp địa phương xử lý các hầm đất không phép, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan, nhất là các hầm đất thuộc bãi vật liệu của dự án thủy lợi Phước Hòa, yêu cầu chủ đầu tư lập rào chắn, treo biển báo, trồng cây xanh, đảm bảo an toàn con người và gia súc trong khu vực.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts